mijn klas ambrasoft

Aanmelden van nieuwe leerlingen

PCBS De Fontein

logo de vaart ikc ter aar De drie basisscholen in Ter Aar (Het Kompas, De Vosseschans en De Fontein) gaan per 1 augustus 2020 fuseren tot basisschool De Vaart.

De website (in opbouw)van De Vaart is www.devaart-teraar.nl

Onze collectieve ambitie is: "Goed onderwijs voor ieder kind!" We willen kinderen een stevige basis meegeven om kinderen te ondersteunen in hun ontwikkeling naar sociale en verantwoordelijke burgers in een brede samenleving. We gaan als één basisschool op weg naar het toekomstige Integraal Kind Centrum (IKC) De Vaart. Voor dit IKC staat een gezamenlijke nieuwbouw gepland, die naar verwachting juni 2021 opgeleverd zal worden.

In de informatiebrief voor toekomstige ouders van onze school kunt u lezen wat dit betekent voor volgend schooljaar. In de informatiebrief fusie tot samenwerkingsschool vindt u een korte samenvatting over onderwijsconcept en identiteit van de samenwerkingsschool.

Op onze website onder het kopje Samen Scholen in IKC Ter Aar vindt u o.a. de nieuwsbrieven, verslagen van ouderavonden, presentaties met informatie over het proces naar fusie en IKC De Vaart.

Met behulp van het aanmeldformulier kunt u uw kind(eren) aanmelden. Dit aanmeldformulier kunt u inleveren bij Het Kompas, De Fontein of De Vosseschans. U ontvangt een bevestiging van aanmelding. Ongeveer drie maanden voordat uw kind 4 jaar wordt ontvangt u het inschrijvingsformulier.

Meer informatie?

Voor een informatief gesprek kunt u een mail sturen naar één van de directeuren van de huidige scholen. Vervolgens zal er contact met u worden opgenomen.


Marijke Kieboom
directeur De Fontein
0172 602495
m.kieboom@fonteinteraar.nl

Documenten