mijn klas ambrasoft

Samen Scholen in IKC Ter Aar

Als drie basisscholen in Ter Aar zijn we sinds schooljaar 2015/2016 op zoek gegaan naar verbinding en samenwerking. Dat heeft geleid tot het gezamenlijk willen ontwikkelen van één integraal onderwijsconcept met als doel onderwijs te bieden voor ieder kind, passend bij uiteenlopende onderwijsbehoeften en met ruimte voor eigen leerstijlen en eigen talent. Onze collectieve ambitie in onderwijs luidt: “Goed onderwijs voor ieder kind!” We willen kinderen een stevige basis meegeven om kinderen te ondersteunen in hun ontwikkeling naar sociale en verantwoordelijke burgers in een brede samenleving. We zullen dan ook inzetten op een pedagogisch klimaat, vanuit visie, regels en afspraken, normen en waarden, waarop we elkaar dagelijks kunnen aanspreken en van waaruit we ook dagelijks handelen.

Dat is waar we als één basisschool voor willen gaan, op weg naar het toekomstige Integraal Kind Centrum (IKC) in Ter Aar. Voor dit IKC staat een gezamenlijke nieuwbouw gepland, die naar verwachting juni 2021 opgeleverd zal worden. Belangrijk is dat onze gezamenlijke visie op kinderen in een “IKC met 6 O’s” (onderwijs, opvang, opvoeding, ontwikkeling, ontspanning en ontmoeting), in ieder geval wordt gedragen door het basisonderwijs, kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en buitenschoolse opvang.

Via nieuwsbrieven en informatieavonden willen we ouders en andere geïnteresseerden op de hoogte houden.

Nieuws & downloads

Nieuwsbrief Samen Scholen juni 2019.pdf
intentieverklaring fusie 21-02-2019.pdf
Reactie op vragen informatieavond 6 maart 2019.pdf
Aanmeldformulier nieuwe leerlingen.pdf
Uitnodiging informatie Samen Scholen 6 maart 2019.pdf
Nieuwsbrief Samen Scholen feb 2019.pdf
Nieuwsbrief Samen Scholen fusieproces jan 2019.pdf
Nieuwsbrief Samen Scholen dec 2018.pdf
Nieuwsbrief IKC mei 2018.pdf
Nieuwsbrief IKC Ter Aar okt 2017.pdf
Koersnotitie 20 juni 2017 definitief.pdf
Nieuwsbrief Samen Scholen mei 2016.pdf
Nieuwsbrief Samen Scholen jan 2016.pdf
Nieuwsbrief Samen Scholen nov 2015.pdf