mijn klas ambrasoft

Samen Scholen in IKC Ter Aar

Als drie basisscholen in Ter Aar zijn we sinds schooljaar 2015/2016 op zoek gegaan naar verbinding en samenwerking. Dat heeft geleid tot het gezamenlijk willen ontwikkelen van één integraal onderwijsconcept met als doel onderwijs te bieden voor ieder kind, passend bij uiteenlopende onderwijsbehoeften en met ruimte voor eigen leerstijlen en eigen talent. Onze collectieve ambitie in onderwijs luidt: “Goed onderwijs voor ieder kind!” We willen kinderen een stevige basis meegeven om kinderen te ondersteunen in hun ontwikkeling naar sociale en verantwoordelijke burgers in een brede samenleving. We zullen dan ook inzetten op een pedagogisch klimaat, vanuit visie, regels en afspraken, normen en waarden, waarop we elkaar dagelijks kunnen aanspreken en van waaruit we ook dagelijks handelen.

Per 1 augustus zullen we als samenwerkingsschool fuseren tot basisschool De Vaart.

We gaan als bassischool De Vaart onderdeel uitmaken van het toekomstige IKC De Vaart. Voor dit IKC staat een gezamenlijke nieuwbouw gepland, die naar verwachting juni 2021 opgeleverd zal worden. Belangrijk is dat onze gezamenlijke visie op kinderen in een “IKC met 6 O’s” (onderwijs, opvang, opvoeding, ontwikkeling, ontspanning en ontmoeting), in ieder geval wordt gedragen door het basisonderwijs, kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en buitenschoolse opvang.

Via nieuwsbrieven en informatieavonden willen we ouders en andere geïnteresseerden op de hoogte houden.

Nieuws & downloads

De Vaart nieuwsbrief juni 2020.pdf
De Vaart nieuwsbrief mei 2020 .pdf
De organisatie van het onderwijs op De Vaart.pdf
De Vaart is een samenwerkingsschool .pdf
Aanmeldformulier De Vaart.pdf
antwoorden vragen 5 gelijkedagen.pdf
Ouderraadpleging Samenvatting Ouders.pdf
Informatiebrief fusie tot Samenwerkingsschool Ter Aar.pdf
Informatiebrief voor toekomstige ouders van de school.pdf
Verslag ouderavond identiteit 3 feb 2020.pdf
Nieuwsbrief Samen Scholen groepen- en locatieindeling, maart 2020 vs2.pdf
Brief Thea Janson directievoering.pdf
Nieuwsbrief IKC Sporthal Ter Aar jan. 2020 W (2).pdf
Nieuwsbrief Samen Scholen december 2019.pdf
Nieuwsbrief Samen Scholen jan 2019.pdf
Verslag informatieavond Ouders IKC 9-10-2019.pdf
Structuur inhoudelijke werkgroepen IKC Ter Aar.pdf
Presentatie Kader & Context - Ouderavond 9 oktober 2019.pptx
Presentatie Fusie & Stappen - Ouderavond 9 oktober 2019.pptx
presentatie Koers & onderwijs - Ouderavond 9 oktober 2019.pptx
Presentatie unitonderwijs - Ouderavond 9 oktober 2019.pptx
Nieuwsbrief Samen Scholen juni 2019.pdf
intentieverklaring fusie 21-02-2019.pdf
Reactie op vragen informatieavond 6 maart 2019.pdf
Aanmeldformulier nieuwe leerlingen.pdf
Uitnodiging informatie Samen Scholen 6 maart 2019.pdf
Nieuwsbrief Samen Scholen feb 2019.pdf
Nieuwsbrief Samen Scholen fusieproces jan 2019.pdf
Nieuwsbrief Samen Scholen dec 2018.pdf
Nieuwsbrief IKC mei 2018.pdf
Nieuwsbrief IKC Ter Aar okt 2017.pdf
Koersnotitie 20 juni 2017 definitief.pdf
Nieuwsbrief Samen Scholen mei 2016.pdf
Nieuwsbrief Samen Scholen jan 2016.pdf
Nieuwsbrief Samen Scholen nov 2015.pdf