mijn klas ambrasoft

Snappet-tabletonderwijs

PCBS De Fontein

De kinderen van groep 4 t/m 8 maken gebruik van een Snappet. Ieder kind heeft zijn eigen tablet en verwerkt daarop de lesstof. Via de tablets van Snappet krijgt ieder kind opdrachten aangeboden op zijn eigen niveau. Hierdoor blijven de leerlingen uitgedaagd en gemotiveerd. Snappet sluit aan bij de belevingswereld van kinderen en maakt zo leren leuker. En leerlingen die leren leuk vinden halen binnen hun mogelijkheden de beste resultaten.

De leerkracht geeft eerst een interactieve instructie aan de groep. Daarna verwerken de kinderen de lesstof van rekenen en spelling digitaal op de tablet. Dit levert een aantal voordelen op:

  • Leerlingen krijgen direct feedback op hun gegeven antwoord. Ze krijgen een groene krul of een rode streep. De leerlingen kunnen hun foute antwoorden direct corrigeren. De Snappet is dus zelfcorrigerend.
  • Vervolgvragen worden moeilijker of makkelijker op basis van de resultaten. Kinderen kunnen dus op hun eigen niveau aan de slag.
  • De Snappet biedt leerlingen inzicht in de mate waarin ze hun leerdoelen hebben bereikt. De Snappet biedt de kinderen extra oefenstof om te kunnen werken aan nog niet behaalde leerdoelen. Kinderen worden zo mede-eigenaar van hun leerproces.
  • De leerkracht kan tijdens les de vorderingen van de leerlingen direct volgen en besluiten tot extra instructie en begeleiding daar waar nodig.
  • De leerkracht heeft meer tijd voor het voorbereiden van de lessen, doordat ze het werk van de kinderen niet hoeft na te kijken.
  • Bij het voorbereiden van de les kan de leerkracht de informatie van Snappet gebruiken om de les zo goed mogelijk afgestemd op de leerbehoeften van de groep in te richten.

Snappet Tabletonderwijs ondersteunt de leerkracht bij het realiseren van passend en opbrengstgericht onderwijs.