mijn klas ambrasoft

Vakanties & vrije dagen

PCBS De Fontein

Vakantie en vrije dagen rooster 2018-2019

Herfstvakantie 22-10-2018 t/m 26-10-2018
Kerstvakantie 24-12-2018 t/m 04-01-2019
Voorjaarsvakantie 25-02-2019 t/m 01-03-2019
Meivakantie (incl Pasen) 19-04-2019 t/m 03-05-2019
Hemelvaart 30-05-2019 t/m 31-05-2019
Pinksterweekend 10-06-2019
Zomervakantie 22-07-2019 t/m 30-08-2019

Vrije dagen

Vrijdag 9 november vanwege studiewerkdag De Fontein
Woensdag 21 november vanwege studiedag Samen Scholen
Vrijdag 1 februari vanwege studiewerkdag De Fontein
Woensdag 22 mei vanwege studiewerkdag Samen Scholen
Vrijdag 21 juni vanwege studiewerkdag De Fontein

Vrije middagen

Vrijdag 19 oktober middag vrij voor de herfstvakantie
Vrijdag 21 december middag vrij voor de kerstvakantie
Vrijdag 22 februari middag vrij voor de voorjaarsvakantie
Vrijdag 19 juli middag vrij voor de zomervakantie

Afwijkende schooltijden en/of continurooster

Bij schoolactiviteiten en vieringen hanteren we vaak afwijkende schooltijden en/of continurooster. U wordt hiervan via de nieuwsbrief op de hoogte gesteld.

Kerstviering 20 december
Paasviering 18 april
Koningsspelen 12 april
Schoolreis gr 3 t/m 7 1 juli
Schoolreis gr 1-2 2 juli
Kamp groep 8 3 juli t/m 5 juli

Daarnaast kan het voor komen dat er afwijkende schooltijden zijn i.v.m. excursies.