mijn klas ambrasoft

Vakanties & vrije dagen

PCBS De Fontein

Vakantie en vrije dagen rooster 2019-2020

Herfstvakantie 21-10-2019 t/m 25-10-2019
Kerstvakantie 23-12-2019 t/m 03-01-2020
Voorjaarsvakantie 24-02-2020 t/m 28-02-2020
Paasweekend 10-04-2020 t/m 13-04-2020
Meivakantie 27-04-2020 t/m 08-05-2020
Hemelvaart weekend 21-05-2020 t/m 22-05-2020
Pinksterweekend 01-06-2020
Zomervakantie 20-07-2020 t/m 28-08-2020

Vrije dagen

Woensdag 6 november vanwege studiewerkdag Samen Scholen
Vrijdag 15 november vanwege studiewerkdag De Fontein
Vrijdag 31 januari vanwege studiewerkdag De Fontein
Woensdag 20 mei vanwege studiewerkdag Samen Scholen
Vrijdag 19 juni vanwege studiewerkdag De Fontein

Vrije middagen

Vrijdag 18 oktober middag vrij voor de herfstvakantie
Vrijdag 20 december middag vrij voor de kerstvakantie
Vrijdag 21 februari middag vrij voor de voorjaarsvakantie
Vrijdag 17 juli middag vrij voor de zomervakantie

Afwijkende schooltijden en/of continurooster

Bij schoolactiviteiten en vieringen hanteren we vaak afwijkende schooltijden en/of continurooster. U wordt hiervan via de nieuwsbrief op de hoogte gesteld.

Sintviering 5 december
Kerstviering 19 december ('s avonds)
Paasviering 9 april
Koningsspelen 24 april
Schoolreis gr 3 t/m 7 29 juni
Schoolreis gr 1-2 30 juni
Kamp groep 8 1 juli t/m 3 juli

Daarnaast kan het voor komen dat er afwijkende schooltijden zijn i.v.m. excursies.